Kite Activity for Makar Sankranti

Playgroup conducted Kite Activity for Makar Sankranti.