Kite Activity for Makar Sankranti

Playgroup conducted Kite Activity for Makar Sankranti on 13th January, 2017.